Wybór języka
powrót

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 ROKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1657) na terenie Powiatu Zielonogórskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach od 20 marca 2017 roku do dnia 12 kwietnia 2017 roku w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze ul. Wazów 44.

 

 

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU WZYWA SIĘ:

 • mężczyzn urodzonych w 1998 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, . którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony RP (tj: w uczelniach publicznych i niepublicznych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria; w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria)
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • posiadana dokumentacja medyczna,
 • aktualna fotografia o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy.

Terminarz  posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Zielonej Górze:

godziny pracy od 8.00 do 15.00