Wybór języka
powrót

CKZiU w Sulechowie spełnia oczekiwania i daje możliwości!

W środowym wydaniu Gazety Lubuskiej ukazał się dodatek promujący lubuskie szkolnictwo zawodowe. Jeden z artykułów został poświęcony naszemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Poniżej tekst, który ukazał się w Gazecie Lubuskiej.

 

Spełniamy oczekiwania, dajemy możliwości.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie jest szkołą, która spełnia oczekiwania młodych ludzi. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy starają się, aby uczniowie mieli, po skończeniu nauki, wiele możliwości.

Od września placówka działa jako Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którego skład wchodzą: technikum, szkoła branżowa I stopnia (dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa) oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, świetnie przygotowaną kadrą oraz wysokiej klasy specjalistami, co umożliwia odebranie wykształcenia na najwyższym poziomie.

CKZiU bierze pod uwagę oczekiwania uczniów, ich rodziców oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Na tej podstawie przygotowuje ofertę edukacyjną. W roku szkolnym2017/2018 szkoła proponuje osiem kierunków na poziomie technikum: technik informatyk, mechatronik, żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, ekonomista, logistyk. Nowością będzie technik handlowiec i technik technologii żywności. Powstanie nowych kierunków wiąże się z potrzebami pracodawców, którzy oferują naszym absolwentom możliwość późniejszego zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Szkoła współpracuje z lokalnymi firmami: MB Pneumatyka, Ikea, Nestle, Amanda – fabryka nici, Bomadek, Franz Pol, Roltex i Rockwool, które wspierają rozwój zawodowy młodzieży. Uczniowie biorą udział w wycieczkach dydaktycznych do zakładów pracy i odbywają w nich praktyki zawodowe przewidziane programem nauczania.

Oprócz tytułu technika, uczniowie mogą przystąpić do matury, uzyskując przepustkę na studia. Od lat szkoła uzyskuje bardzo dobre wyniki w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

W szkole branżowej I stopnia proponowane są następujące kierunki: kucharz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych oraz oddziały wielozawodowe, w których będzie się uczyła młodzież wybranego zawodu, odbywając praktyczną naukę u pracodawców.

Od września 2017 roku wprowadzona będzie innowacja edukacyjna, a mianowicie przygotowanie wojskowe w klasach technikum: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk oraz w klasach branżowych I stopnia: kucharz i elektryk. Wynika to z porozumienia szkoły z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Zielonej Górze. W ramach przygotowania wojskowego chętni uczniowie będą brali udział w dodatkowych zajęciach, poligonach i ćwiczeniach. Jest to dodatkowa możliwość dla młodego człowieka – szansa na zatrudnienie w wojsku, ponieważ potrzebna jest tam wykwalifikowana kadra.

CKZiU wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i stara się dbać o rozwój swoich wychowanków. Aby spełnić oczekiwania młodzieży, szkoła przystąpiła do projektu pt."Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” os priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formułą ZIT. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS.

Projektodawcą jest Powiat Zielonogórski, a partnerami Profi Biznes Group Sylwia Majewska ze Szczecina, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z Zielonej Góry oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie zielonogórskim poprzez udzielenie wsparcia placówce kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu to: 01.07.2016-30.06.2022r. Całkowity budżet projektu to 8 086 053 pln.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w Powiecie Zielonogórskim.

Jest to doskonała okazja, by uczniowie zwiększyli swoje możliwości na rynku pracy, jeszcze przed ukończeniem szkoły. W ramach projektu młodzież będzie mogła zdobyć dodatkowe uprawnienia, biorąc udział w kursach kwalifikacyjnych. Specjalistyczne szkolenia obejmują wiele dziedzin. Dzięki nim uczniowie zostaną wprowadzeni w świat najnowszych technologii, nauczą się korzystać z nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę inżyniera. Dla każdego ucznia zostanie opracowany IPD – indywidualny plan działania, dzięki któremu określi się drogę jego rozwoju zawodowego. CKZiU podchodzi do każdego ucznia w sposób indywidualny. W ramach projektu młodzież kształcąca się w CKZiU będzie miała możliwość uczestniczenia w następujących kursach:

•Język obcy branżowy zawodowy obejmujący specjalistyczne słownictwo branżowe;
•Kuchnia molekularna;
•Sztuka carvingu;
•Nowoczesne techniki kulinarne;
•Kurs barmański;
•Kurs sommelierski;
•Kurs baristyczny;
•Kształtowanie kompetencji zawodowych - coaching grupowy;
•Systemy zapewniania jakości;
•Kurs na operatora wózków widłowych;
•Animator czasu wolnego;
•Uprawnienia elektryczne do 1 kV;
•Kurs Montaż sieci światłowodowych;
•Kurs Programowanie obrabiarek CNC;
•Kurs spawacza;
•Laboratorium:Wykrywanie zafałszowań żywności z wykorzystaniem techniki PCR;
•Warsztaty gastronomiczne Slow Food;
•Laboratorium: Oznaczanie kaloryczności przy pomocy Bomby Kalorymetrycznej;
•Laboratorium: Nowe formy żywności wygodnej (sous vide) w gastronomii;
•Zaawansowane techniki modelowania 3 D (Auto Cad, Mechanical Desktop, Inventor);
•Kurs: Autocad od 2D do 3D n- laboratorium.

Jak widać uczestnictwo w projekcie daje uczniom ogromne możliwości. Mają okazję bezpłatnie zdobyć kwalifikacje, które są pożądane na rynku pracy. Dzięki temu staną się atrakcyjnymi pracownikami dla przyszłego pracodawcy, ponieważ nie będzie już musiał inwestować w ich rozwój.

Kolejną korzyścią dla młodego człowieka, wkraczającego w dorosłe życie, jest możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B.

W ramach projektu powstaną nowe pracownie. Młodzież będzie się uczyć, wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt.

Projekt daje jeszcze jedną możliwość. Uczniowie będą mogli zdobyć dodatkowe doświadczenie w trakcie płatnych staży w firmach, które umożliwią im zdobycie lepszej posady po skończeniu szkoły.

Młodzież, która rozpocznie naukę w CKZiU od 1 września 2017 roku będzie miała to wszystko na wyciągnięcie ręki. Nie można nie wykorzystać takiej szansy.

Szkoła jednak to nie tylko nauka zawodu. W CKZiU można realizować swoje pasje. Uczniowie tworzą niepowtarzalne kreacje w tetrze szkolnym i kabarecie. Uczestniczą w akcjach charytatywnych, akcjach krwiodawstwa, ratują życie jako dawcy szpiku.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie to szkoła, która spełnia oczekiwania i daje wiele możliwości.

Czytaj na: http://www.gazetalubuska.pl/artykul-sponsorowany/a/spelniamy-oczekiwania-dajemy-mozliwosci,11987877/