Wybór języka
powrót

Zebranie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

10 Kwietnia 2019 r., w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 2, przy ulicy Sulechowskiej 42 w Zielonej Górze, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Tematyką posiedzenia była statystyka i analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikająca z oceny zagrożenia na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2018 r.

Przedstawiona została informacja odnośnie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016 -2020.

Przedstawiono ocenę przygotowań obrony cywilnej powiatu za rok 2018.

Poruszono również kwestię działań podejmowanych przez służby i instytucje w okresie zimy
2018 – 2019 r. w tym:

- usuwania skutków intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur;

- zapewnienia dla osób bezdomnych miejsc noclegowych;

- prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie przeglądów instalacji kominowych, montażu czujników dymu i czadu oraz zasad bezpiecznego korzystania z pieców opalanych paliwem stałym i gazowym.