Wybór języka
powrót

Zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Osobiste udzielanie porad w punktach zostaje zawieszone od 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

We wskazanym terminie pomoc udzielana będzie na odległość.

Szczegóły w dokumencie poniżej w komunikacie Starosty Zielonogórskiego z dnia 13.03.2020 r.