Wybór języka
powrót

XXXII Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego - relacja

7 września 2021 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki Otworzył XXXII Sesję Rady Powiatu, po czym radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół nr XXX.2021 i XXXI.2021.

Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego poinformowali o działaniach Zarządu i Rady w okresie międzysesyjnym.

Udzielono informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

Radni Powiatu Zielonogórskiego przedstawili wolne wnioski.

Jednogłośnie podjęto uchwały w następujących sprawach:

1)       powierzenia Gminie Trzebiechów zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów, (druk 222);

2)       zmianie wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 225);

3)       zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok; (druk 224);

4)       zmianie w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 223);

Udzielono odpowiedzi na wolne wnioski.

Zamknięto XXXII Sesję Rady Powiatu.