Wybór języka
powrót

XXXII Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
07.09.2021 11:00 do: 07.09.2021 16:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) XXXII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 7 września 2021 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53–sesja z obostrzeniami sanitarnymi, bez zaproszonych gości.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Powiatu.

2. Przejęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr XXX.2021 i XXXI.2021

4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       powierzenia Gminie Trzebiechów zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów, (druk 222);

2)       zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 225);

3)       zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok; (druk 224);

4)       zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 223);

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Powiatu.