Wybór języka
powrót

XLVI sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W czwartek, 24 maja 2018 r. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego obradowała Rada Powiatu Zielonogórskiego.

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski przedstawił informację o działaniach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, a przewodniczący Edwin Łazicki o działaniach Rady Powiatu. Następnie radni przyjęli sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pożytku  publicznego za 2017 r.

Następnie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Edmund Prekurat  przekazał informację na temat stanu i struktury osób bezrobotnych w powiecie zielonogórskim w 2017 roku.

W punkcie porządku obrad poświęconym podjęciu uchwał Rada jednomyślnie uchwaliła Statut Powiatu Zielonogórskiego.

Radni podjęli ponadto również jednomyślnie uchwały w sprawie
*  podziału powiatu zielonogórskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu;
*  wyrażenia zgody na oddanie w najem  pomieszczeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym nr 23, położonym w budynku przy Al. Niepodległości 33 w Sulechowie;
*  zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
*  zmiany "Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022".

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/