Wybór języka
powrót

XLIV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

27 marca 2018 r. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Po przedstawieniu przez Starostę Zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego informacji o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym, głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki, omawiając działalność Rady w okresie międzysesyjnym. Następnie Barbara Suwała, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie, Wójt Świdnicy Adam Jaskulski i Burmistrz Babimostu Bernard Radny poruszyli temat czystości i sprzątania dróg powiatowych.

W dalszej kolejności, Rada przyjęła Informację Roczną Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze za 2017 rok od komendanta bryg. Maksymiliana Koperskiego oraz sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o Stanie Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego w 2017r., które omówił I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji podinsp. Marcin Sapun.

W drugiej części sesji radni podjęli 8 uchwał. Dotyczyły one wykazu dróg na terenie powiatu zielonogórskiego, przekazania Gminie Kargowa zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 1191F, określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą.Ponadto uchwalono wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2018 – 2025, zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok i zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022”.

XLIV sesja była okazją do wielu podsumowań i podziękowań. W związku z zakończeniem pracy na kierowniczych  stanowiskach Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze i  Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, przewodniczący Edwin Łazicki zaprosił na sesję brygadiera Dariusza Macha, dr. n. med. Tomasza Janika i podinsp. Piotra Fabijańskiego. To właśnie tym panom starosta Dariusz Wróblewski oraz zebrani wójtowie i burmistrzowie złożyli gratulacje i życzenia.

Na zakończenie starosta Dariusz Wróblewski i przewodniczący Edwin Łazicki życzyli wszystkim zebranym spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/