Wybór języka
powrót

XLIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W czwartek 8 lutego br. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Po informacji Przewodniczącego Rady Edwina Łazickiego o działalności w okresie międzysesyjnym, radni poddali pod głosowanie 7 uchwał, z których wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie. Zmiany dotyczyły m.in. uchwały budżetowej na 2018r. oraz strategii rozwoju powiatu zielonogórskiego na lata 2014-2022. Nastąpiły również zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

Ponadto rozpatrzono skargę złożoną na dyrektora PUP w Zielonej Górze, o której wyjaśnienie poprosiła radna Hanna Wysocka. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Górnicki szczegółowo wyjaśnił sprawę. Po wysłuchaniu informacji, Rada poddała skargę pod głosowanie i uznała ją za bezzasadną.

Protokoły z sesji dostępne są na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/