Wybór języka
powrót

XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego- relacja

W dniu 19.09.22 w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyła się XLII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Przewodniczący Powiatu Zielonogórskiego, Edwin Łazicki otworzył XLII sesję rady, a następnie wszyscy obecni radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

W kolejnym punkcie podjęto następujące uchwały:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu

2) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

3) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”

 Zamknięto XLII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.