Wybór języka
powrót

XLI Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) zwołuję XLI sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

W dniu 8 września 2022 r. odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Starosta przedstawił działania Zarządu w okresie międzysesyjnym. Ze swoją działalnością zapoznał również Przewodniczący Rady .

Radni negatywnie zaopiniowali nadanie imienia Georga Beuchelta mostowi w Cigacicach.  Zaproponowano nazwanie mosty Cigagcickim.

Rada Powiatu bez uwag przyjęła Roczne sprawozdanie z działań podjętych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny

Rada jednogłośnie podjęła 7 uchwał w sprawie:

 

1)  rozpatrzenia skargi Pani …,

2)  priorytetów w inwestycjach drogowych;

3)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebiechów,

4)  udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie,

5)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,;

6)  zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

7)  zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”.