Wybór języka
powrót

XLI Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) zwołuję XLI sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 8 września 2022 roku o godz. 10:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLI Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu XL.2022.
4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Roczne sprawozdanie z działań podjętych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    rozpatrzenia skargi Pani …,(druk 270);

2)    priorytetów w inwestycjach drogowych,(druk 271);

3)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebiechów, (druk 272);

4)    udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie, (druk 273);

5)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 274);

6)    zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, (druk 275);

7)    zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 276).

11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
12. Zamknięcie XLI Sesji Rady Powiatu.