Wybór języka
powrót

Wspólny Komunikat z rozmów Starosty Zielonogórskiego oraz NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego

W dniu 19 lipca 2022 r. odbyła się kolejna runda rozmów w sprawie podwyżek płac pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomiędzy NSZZ „Solidarność” a przedstawicielami Powiatu Zielonogórskiego. Starosta Powiatu zaproponował wzrost płac w wysokości 600,00 zł brutto na etat.

Strony omówiły wstępnie zasady wprowadzenia podwyżek płac dla każdego pracownika jednostek organizacyjnych, w tym zakresie stanowiska stron są podobne. NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, że należy ustalić wzrost płacy zasadniczej dla każdego pracownika od 1 czerwca 2022 r. Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane 16 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze.