Wybór języka
powrót

Wizytacja dróg powiatowych przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

W czerwcu Radni Rady Powiatu Zielonogórskiego reprezentujący Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego byli z wizytą na terenie Gminy Bojadła. Wójt Krzysztof Gola oprowadził komisję po infrastrukturze drogowej wymagającej remontu priorytetowo.

Po dokonaniu oględzin wszystkich najpilniejszych do remontu dróg w Powiecie Zielonogórskim komisja będzie mogła podjąć decyzję o inwestycjach drogowych do przeprowadzenia w pierwszej kolejności.

Celem spotkania była ocena stanu technicznego dróg oraz wykazanie najpilniejszych inwestycji drogowych w gminie kwalifikujących się do realizacji w najbliższych latach.