Wybór języka
powrót

Wizyta dzieci w Starostwie

06 czerwca 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze miało miejsce wyjątkowe spotkanie z młodzieżą. Urząd odwiedziła grupa siódmoklasistów wraz z wychowawcą z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kpt. Więckowskiego w Kargowej.

Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej. Rozpoczęło się od przedstawienia przez Panią Sekretarz Ewę Seremak głównych założeń działalności Starostwa Powiatowego. Uczniowie mieli okazję również porozmawiać z Wicestarostą Waldemarem Kotlarskim, który opowiadał o ciekawostkach związanych z powiatem oraz pracą na swoim stanowisku. Następnie przedstawiciele poszczególnych wydziałów: Pan Marek Tylczak – kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii, Pani Anna Gołębska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pan Tomasz Pietruszka – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska opowiadali o ciekawych aspektach swojej pracy.

Kolejnym punktem odwiedzin było zwiedzanie budynku Starostwa Powiatowego oraz komórek organizacyjnych, w których młodzież mogła zapoznać się z działaniem Urzędu z perspektywy pracujących w nim urzędników.

Wicestarosta Waldemar Kotlarski nie byłby sobą, gdyby w trakcie wizyty młodzieży w swoim gabinecie nie pokazał siódmoklasistom działania magicznej tuby, która symuluje widoczność odblasków w świetle reflektorów samochodowych. Dzięki temu młodzież upewniła się jak ważne jest ich noszenie. Na koniec nie zabrakło drobnych powiatowych upominków.