Wybór języka
powrót

Uroczystość z okazji jubileuszu 100-lecia PCK i 60-lecia ruchu HDK

W dniu 31 stycznia 2019 r. w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia PCK i 60-lecia Ruchu HDK  na terenie rejonu sulechowskiego.

Uczniom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie: Aleksandrze Adamowicz z klasy II ZA, Patrycji Leśniewskiej z klasy II ZA, Mariuszowi Zjawinowi z klasy II BB i Ireneuszowi Bieszczakowi z klasy IIBB zostały wręczone legitymacje Honorowych Dawców Krwi.

Wśród osób uhonorowanych znaleźli się również nauczyciele: pani Renata Chwin i pan Paweł Strojek.

Pani Renata Chwin, członek zarządu Szkolnego Klubu HDK PCK przy CKZiU w Sulechowie za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa otrzymała medal 60-lecia HDK. Pan Paweł Strojek prezes Szkolnego Klubu HDK PCK przy CKZiU w Sulechowie za oddanie 18 litrów krwi został odznaczony odznaką I stopnia - Zasłużony Dawca Krwi.

Młodzież z CKZiU uczestniczyła w uroczystości nie tylko w charakterze widzów, lecz także przyczyniła się do uświetnienia całości imprezy.

Powszechny zachwyt (połączony z propozycjami dalszych występów) wzbudziła uczennica z klasy I TEL Natalia Wośko, która przepięknie wykonała trzy utwory muzyczne. Julita Wójcik z tej samej klasy poprowadziła, z wielką swobodą i bez żadnej tremy całą uroczystość.

Dopełnieniem były dekoracje wykonane przez nauczycielkę Panią Ewę Hołub- Aboulker.

Pieczę nad całością imprezy sprawowała pani Renata Chwin.