Wybór języka
powrót

Uroczyste spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi PCK i działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża

W sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie władz miasta Sulechów z Honorowymi Dawcami Krwi oraz działaczami PCK. Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Na spotkanie zostali zaproszeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy na przełomie ostatnich dwóch lat prowadzili aktywność w oddawaniu krwi i oddali odpowiednią ilość tego bezcennego leku oraz promowali Ruch Honorowego Krwiodawstwa. Niestety w 2020 roku spotkanie się nie odbyło z powodu panującej pandemii, jednak Czerwonokrzyscy jeszcze bardziej zaangażowali się w pracę społeczną na rzecz służby krwi ratując życie osobom, które w sposób szczególnie niebezpieczny dla zdrowia i życia przechodziły chorobę Covid-19.

Spotkanie otworzył burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, który podziękował wszystkim za obecność oraz za okazane serce drugiemu człowiekowi jakim jest ludzka krew.

Na koniec wystąpił wicestarosta Tadeusz Pająk. W swoim przemówieniu był miło zaskoczony, że tyle osób oddających krew mieszka na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Jak sam zaznaczył od wielu lat jest Honorowym Dawcą Krwi i całym sercem łączy się ze wszystkimi, którzy tą krew oddają na potrzeby ratowania życia drugiego człowieka. Pogratulował wszystkim odznaczonym i uhonorowanym oraz podziękował za przybycie na uroczystość, a burmistrzowi Sulechowa za zaproszenie.

W uroczystości udział wzięli: Wicestarosta Zielonogórski-Tadeusz Pająk, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Monika Fabisz-Kołodzińska, prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze Jacek Fortuna, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Sulechowie Romuald Modrzyk, Członkowie Honorowi PCK, działacze, przyjaciele, wolontariusze i honorowi Krwiodawcy PCK z Sulechowa, Świebodzina, Lubrzy, Cigacic i Kalska. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele dowództwa 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska oraz 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie, komendanci Państwowej Straży Pożarnej ze Świebodzina i Sulechowa. Uroczystość poprowadził Przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Rady DHK PCK w Zielonej Górze, Członek Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Warszawie i Członek Honorowy PCK Janek Kowalczyk.

Wyróżnienia za ofiarność

W czasie spotkania zostało podsumowane krwiodawstwo na terenie Rejonu PCK Sulechów za okres ostatnich dwóch lat oraz zostały wręczone wyróżnienia: Odznakę Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznaną przez Ministra Zdrowia odebrało 14 osób, Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymała 1 osoba, Odznakę Honorową PCK II Stopnia wręczono 3 osobom, Odznakę Honorową PCK III Stopnia odebrały 2 osoby, Odznaką Honorową PCK IV Stopnia odznaczono 7 osób. Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III Stopnia odebrały 32 osoby.

Część artystyczną zapewniły wokalistki (uczennice) z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Uroczystość zorganizowali wspólnie Rejonowa Rada HDK PCK w Sulechowie oraz Wydział Współpracy i Promocji gminy Sulechów.

Wszystkim wyróżnionym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Tekst:

Tomasz Rybarczyk

 

Zdjęcia:

Krzysztof Staśkieło i Tomasz Rybarczyk