Wybór języka
powrót

Uroczyste przekazanie karetki „Grześ”

8 października 2018 r. przed sulechowskim szpitalem odbyła się uroczystość przekazania karetki specjalistycznej dla SPZOZ w Sulechowie.

W związku z tragicznym wypadkiem, który miał miejsce w maju br., gdzie zginął ratownik medyczny i strażak - Grzegorz Wesołowski, a ambulans uległ zniszczeniu, Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze podjęło decyzję o zakupie nowego sprzętu. Jednakże koszt nowego pojazdu przewyższał możliwości finansowe Powiatu Zielonogórskiego, dlatego staraniem władz powiatu udało się pozyskać darczyńców. Do zakupu najbardziej przyczynił się Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, przekazując 250 000 zł i Firma TFP Sp. z o.o. z Babimostu dokładając 50 tysięcy złotych. Pomogły również gminy – Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów i Zabór.

Powiat Zielonogórski mając wystarczające fundusze w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  zawarł 23 sierpnia 2018 r. umowę, w której przedmiotem była dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem. Wykonawcą była firma  WAS Wietmarscher Polska z Lubicza Górnego.

Dyrektor SPZOZ w Sulechowie Beata Kucuń witając przybyłych gości poprosiła, aby uczcić minutą ciszy zmarłego tragicznie ratownika. Następnie głos zabrał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, którzy wraz z Wicestarostą Zielonogórskim Waldemarem Kotlarskim przekazali kluczyki od karetki na ręce dyrektora szpitala.

Wizyta wojewody była tez okazją, aby pokazać włodarzowi powiatowy szpital, jego bardzo dobre wyposażenie i sprawne funkcjonowanie.