Wybór języka
powrót

UWAGA! Zagrożenie ptasią grypą

Ptasia grypa w ciągu kilku dni dotarła do województwa wielkopolskiego.

Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności:

‐    wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;

‐    zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

‐    nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

‐    stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

‐    odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostać w obiekcie (kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.

W załączeniu ulotka dotycząca grypy ptaków.