Wybór języka
powrót

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego

W ramach dofinansowania z projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz działania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, trwa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

Głównym celem projektu jest zwiększenie oszczędności funkcjonowania urzędu, co wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska oraz zwiększy środki finansowe, które zostaną przeznaczone na inne cele, np. poprawę jakości dróg w powiecie.

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w ramach której dla Starostwa Powiatowego wykonana zostanie:

  • modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
  • instalacja odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • modernizacja wewnętrznej instalacji grzewczej CO,
  • montaż pompy ciepła,
  • wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energią.

Rezultatem prac będzie wzrost efektywności energetycznej o 69,5% w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu. Składać się na to będzie m.in. spadek emisji gazów cieplarnianych oraz znaczne zmniejszenie rocznego zużycia energii, poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych. Oszczędności związane z eksploatacją budynku Starostwa szacuje się na około 100-120 tys. zł rocznie.

Ogólna wartość projektu wraz z modernizacją budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wynosi ponad 7 mln zł, z czego około 85% kwoty zostało sfinansowane z projektu europejskiego. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec listopada 2018 roku.