Wybór języka
powrót

Spotkanie zapoznawcze zorganizowane przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego

W Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze trwa właśnie spotkanie zapoznawcze zorganizowane przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego.

Do zakresu zadań Centrum należy między innymi:

  • Propagowanie spuścizny produktów regionalnych wytwarzanych wg tradycyjnych sposobów,
  • Organizowanie promocji rolnictwa i wsi województwa w kraju i za granicą: konkursy, targi, wystawy, misje gospodarcze.
  • Przygotowywanie informacji i opracowań dotyczących promocji i identyfikacji produktów tradycyjnych.
  • Prowadzenie informatycznej bazy danych o firmach przetwórstwa rolno-spożywczego i obsługi rolnictwa.
  • Wspomaganie inicjatyw gospodarczych oraz prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa w zakresie działalności związanej z promocją produktów regionalnych oraz technologią produkcji lat przeszłych.
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej,
  • Prowadzenie działalności wydawniczej,

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom producentów produktów regionalnych i lokalnych organizuje cykl spotkań informacyjnych w czasie których przybliża swoją działalność oraz zachęca do współpracy. Więcej szczegółów na stronie: http://www.lcpr.pl/