Wybór języka
powrót

Spotkanie w Starostwie

Dnia 29 grudnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się uroczyste spotkanie w sprawie porozumienia Gminy Czerwieńsk i Powiatu Zielonogórskiego.

Dnia 29 grudnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się uroczyste spotkanie w sprawie porozumienia gminy i powiatu.

Gospodarze w osobie Starosty Dariusza Wróblewskiego i Wicestarosty Waldemara Kotlarskiego zaprosili przedstawicieli władz Gminy Czerwieńsk.

Przedmiotem spotkania było podpisanie  porozumienia dotyczącego  przejęcia przez  Gminę  zadania  własnego, polegającego na prowadzeniu dwóch szkół ponadgimnazjalnych  w Czerwieńsku. Porozumienie jest wynikiem długotrwałych rozmów i ustalania wszelkich aspektów zmian, na których skorzystać mają przede wszystkim uczniowie.

Dzięki temu  Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” i  II Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez przybyłego na spotkanie,  dyrektora Marka Olczyka,  zyska nowego zarządcę,  jakim jest Gmina. Nowy organ prowadzący zapewni od września 2018r. nowoczesną bazę dydaktyczną w postaci budynku wygaszanego obecnie gimnazjum.

Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska oraz Skarbnik Urszula Napierała w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej  Leszka Jędrasa podpisali porozumienie ze Starostwem reprezentowanym przez obu Starostów  i Skarbnik Edytę Dwojak. Porozumienie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018r.