Wybór języka
powrót

Spotkanie Starosty Zielonogórskiego z dyrektorami placówek oświatowych Powiatu Zielonogórskiego

Tradycyjnie przed inauguracją nowego roku szkolnego, 30 sierpnia br., odbyło się spotkanie dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Zielonogórskiego ze Starostą Zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim. W spotkaniu uczestniczył również Wicestarosta Waldemar Kotlarski i Skarbnik Powiatu Edyta Dwojak.

Starosta podsumował stan przygotowań powiatowych jednostek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, przekazał i omówił wytyczne do pracy w nadchodzącym roku szkolnym. Uczestnicy poruszyli także kwestię spraw bieżących powiatowej oświaty.

Ważnym punktem spotkania było złożenie ślubowania przez sześcioro nauczycieli, którzy zdobyli kolejny szczebel awansu zawodowego i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Na zakończenie Starostowie życzyli dyrektorom i mianowanym nauczycielom wytrwałości w dążeniu do celu i wielu sukcesów.