Wybór języka
powrót

Spotkania z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski złożył wizytę w urzędach pracy. W poniedziałek 29 stycznia 2018r. życzenia i gratulacje dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy przyjął dyrektor Waldemar Stępak. Natomiast 30 stycznia br. miało miejsce spotkanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i zaproszonych gości.

27 Stycznia corocznie obchodzone jest święto Publicznych Służb Zatrudnienia. 99 lat temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał „Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami". Urzędy zajmować się miały przede wszystkim rejestrowaniem bezrobotnych, prowadzeniem pośrednictwa pracy i poradnictwem zawodowym. Działają do dziś i przez te wszystkie lata wypełniają te same zadania.

Na zaproszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Edmunda Prekurata przybyli Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Waldemar Kotlarski oraz członkowie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Jadwiga Oziemkowska i Leszek Klim.

Pracownikom, z okazji obchodzonego święta, życzenia składał Dyrektor Edmund Prekurat oraz Jolanta Ozgowicz – kierownik działu Organizacji i Administracji PUP. Starosta Dariusz Wróblewski podkreślał ponadto, jak ważne jest pełnienie misji pracownika publicznych służb zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze otrzymał od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienie za uzyskanie w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie lubuskim.