Wybór języka
powrót

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”

W imieniu Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Francji w dniach 02 - 06 grudnia 2019 r.

Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach- Food Ingredients Europe w Paryżu.

 

  • Odbywające się w Paryżu targi Food Ingredients Europeto wiodąca na świecie platforma składników żywności i napojów. Odbywająca się co dwa lata w dużym europejskim mieście, Fi Europe & Ni zrzesza wiodących światowych dostawców żywności i napojów oraz specjalistów
     w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i marketingu, aby zaprezentować najbardziej różnorodną gamę nowych i innowacyjnych składników i usług.

 Proponowane punkty programu:

  • udział w międzynarodowych targach Food Ingredients Europew Paryżu
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
  • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo-Handlową, rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji) .

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 1 590,00 zł netto.

Rekrutacja jest dwuetapowa.

W pierwszym etapie Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie jednego z niżej wymienionych formularzy (do wyboru jedna z opcji):

1)  formularza w formacie MS Word (zał. nr 1) - przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail promocja@lcpr.pl

2)  złożenie formularza osobiście do Sekretariatu Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Leona Wyczółkowskiego2, 65-140  Zielona Góra

W drugim etapie Przedsiębiorca potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu o którym mowa w ust. 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@lcpr.pl parafowanych  i wypełnionych dokumentów:

  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2),
  2. zaparafowany projekt umowy (zał. nr 3) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
  3. kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.

Rekrutacja trwa do 30.10.2019 r. do godziny 23:59.

Misja organizowana jest w ramach projektu "Promocja gospodarcza regionu poprzez udział   w zagranicznych targach i misjach zagranicznych" . Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej (w załącznikach).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 68 326 74 01, lub email: promocja@lcpr.pl