Wybór języka
powrót

Przekazanie laptopów dla szkół – projekt grantowy.

Powiat Zielonogórski wziął udział w projekcie grantowym pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach programu zakupiono 30 laptopów HP250G7, które zostały przekazane do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku.

Dofinansowanie na zakup laptopów obejmuje 100% kosztów i wynosi 68.700,00 zł.