Wybór języka
powrót

Program aktywizacji zawodowej dla osób 50+

Firma Navigator International Sp. z o.o. zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie współfinansowanym przez UE pn. „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”.

Głównym celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia oraz wyższa atrakcyjność zawodowa na lubuskim rynku pracy, nabyta poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia wśród 72 osób spełniających poniższe warunki:

  • osobyw wieku 50+
  • zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego
  • pozostające bez pracy, bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy
  • z najwyżej średnim wykształceniem

Dla wszystkich uczestników projektu oferowane są:

  • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączone z przygotowaniem IPD (Indywidualny Plan Działania)
  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe (wraz ze stypendium szkoleniowym) zakończone bezpłatną certyfikacją zewnętrzną.

Dodatkowo dla 22 osób zapewniane są 3 miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Wszystkim uczestnikom zapewniana jest profesjonalną kadrę trenerską, pomoce i materiały dydaktyczne, catering podczas szkoleń (przerwa kawowa i smaczny obiad) oraz zajęcia jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Więcej wiadomości można znaleźć w poniższym plakacie informacyjnym projektu: