Wybór języka
powrót

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”

27 marca 2018 r. Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Związku Powiatów Lubuskich „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”.

Beneficjentem projektu jest Związek Powiatów Lubuskich, a partnerami Województwo Lubuskie i Miasto Gorzów Wielkopolski. W imieniu zarządu województwa umowę podpisała Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak i członek zarządu - Alicja Makarska, natomiast Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski i Starosta Gorzowski Małgorzata Domagała, reprezentowali stronę Związku Powiatów Lubuskich.

Nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji wyniosą 42.023.529,43 zł. Zakres rzeczowy inwestycji będzie realizowany w latach 2018-2020. Planowany montaż finansowy uwzględniony w niniejszym opracowaniu zakłada sfinansowanie inwestycji w postaci:

  • dofinansowania z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na poziomie 85 %, tj. 35 720 000,00 zł
  • wkładu własnego Partnerów projektu na poziomie 15 %, tj. 6 303 529,43 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja zasobów oraz budowa cyfrowej platformy, standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. Umożliwi to zarządzanie danymi przestrzennymi, ich przetwarzanie i udostępnianie w formie zintegrowanej, zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym.

Projekt będzie realizowany na terenie powiatów: gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, strzelecko – drezdeneckiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego.

Przy uroczystym podpisaniu umowy obecni byli:  Starosta Krośnieński Mirosław Glaz, Starosta Żagański Henryk Janowicz, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak i Starosta Strzelecko - Drezdenecki Edward Tyranowicz.