Wybór języka
powrót

OFERTA EDUKACYJNA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. IRENY SENDLEROWEJ W PRZYTOKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Przytoku

zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną

W związku z przedłużającym się okresem ograniczenia działalności szkół i innych placówek oświatowych, przesyłamy do Państwa informację o ofercie edukacyjno – terapeutycznej  naszego ośrodka. Chcielibyśmy w ten sposób zasygnalizować, że w Młodzieżowym  Ośrodku Socjoterapii  jest otwarty  nabór na kolejny rok szkolny 2020/2021.

         Zachęcamy Państwa do zapoznania się

                        z naszą ofertą.

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  

prowadzi naukę w:

 Szkole Podstawowej

  klasy IV,V, VI, VII i VIII

    Oferta edukacyjna i wychowawcza

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego. W MOS funkcjonuje Szkoła Podstawowa . W szkole podstawowej funkcjonują klasy: IV, V,VI, VII, VIII.
Informacja o realizowanych w placówce programach:
Wychowankowie uczestniczą w zajęciach grupowych i indywidualnych: dydaktyczno-wyrównawczych , korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki uzależnień, psychoedukacyjnych o profilu zgodnym z potrzebami indywidualnymi młodzieży bądź grupy.

Informacja o realizowanych w placówce zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań):
Wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno – sportowych (sekcji piłki ręcznej, koła
wędkarskiego, sekcji nordic -walking, sekcji łuczniczej, sekcji szachowej), kulturalno – oświatowych
(koła teatralnego, zajęciach  wokalnych, muzykoterapii holistycznej), zajęciach koła plastycznego, 
zajęciach krajoznawczych oraz  zajęciach kulinarnych.
Doradztwo zawodowe:
W klasach VII i VIII prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego.

Dla wszystkich zainteresowanych rodziców prowadzimy terapię rodzin i warsztaty z zakresu kompetencji wychowawczych.

Naszym dodatkowym atutem jest położenie ośrodka na terenie 7 hektarowego zabytkowego  parku. W niedalekiej odległości znajdują się tereny rekreacyjne, korty tenisowe oraz kompleks lasów nadodrzańskich. Położenie ośrodka sprzyja wyciszeniu, budowaniu korzystnych zachowań proekologicznych oraz niwelowaniu wszelkiego rodzaju napięć. Staramy się aby wszystkie nasze oddziaływania były jak najbardziej skierowane na pomoc naszym wychowankom i ich rodzinom, nacechowane dużą tolerancją i życzliwością . Jesteśmy przekonani, że jest to niezbędny warunek w uzyskaniu pozytywnych efektów naszej pracy.

Nabór do ośrodka już trwa !

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
im. Ireny Sendlerowej w Przytoku  przyjmowana jest młodzież na wniosek rodzica i posiadająca aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Na jego podstawie Starosta Powiatu Zielonogórskiego  wydaje skierowanie do naszego Ośrodka. Do pracy z dzieckiem wymagane są również dokumenty dotychczasowych działań wobec dziecka i rodziny, jeśli były już jakiekolwiek podejmowane, czyli:

  • wyniki przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych;
  • ostatnie świadectwo szkolne;
  • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego;
  • dokumentacja medyczna (karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o aktualnej sytuacji zdrowotnej);
  • wszelkie informacje o funkcjonowaniu szkolnym dziecka (opinia pedagoga lub wychowawcy klasy).

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA NASZEGO OŚRODKA

ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE : mos-przytok.edupage.org lub pod nr. Tel. (68)327-44-10

Rodzicu !

 

Jeżeli zachowanie Twojego dziecka przepełnione jest agresją….

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności w nauce i coraz częściej ucieka ze szkoły…

Jeżeli masz coraz większe trudności w porozumiewaniu się z nim…

Jeżeli Twoje dziecko ucieka z domu i coraz częściej przebywa w niewłaściwym towarzystwie…

Jeżeli czujesz się bezradny i szukasz pomocy …..

 

              Pamiętaj nie jesteś sam.

      Skontaktuj się z nami jak najszybciej

Nasz adres email mos-przytok@wp.pl , tel. 68 327-44-10

Nie czekaj – napisz lub zadzwoń.! Postaramy się Ci pomóc!

Nasza oferta edukacyjna na stronie mos-przytok.edupage.org