Wybór języka
powrót

Noworoczne spotkanie zielonogórskich Sybiraków

W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze dnia 11 stycznia 2018r. w godzinach przedpołudniowych miało miejsce spotkanie świateczno - noworoczne. Marszałek Elżbieta Polak zaprosiła członków Oddziału terenowego Związku Sybirakow w Zielonej Górze.

Spotkanie zainaugurował prezes Zarządu Oddziału Wacław Mandryk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się senator RP Waldemar Sługocki, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, radna województwa Małgorzata Gośniowska-Kola, Wiceprezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak oraz Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, a także pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Stanisław Szymkowiak, proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze i jednocześnie kapelan organizacji kombatanckich ks. kanonik Mirosław Maciejewski oraz  przedstawiciele Kół Terenowych Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze.

Opłatkowy charakter uroczystości zaakcentowano wspólnie zaśpiewaną kolędą, po której minutą ciszy uczczono pamięć Sybiraków.

W części głównej spotkania wręczone zostały dyplomy uznania i pamiątkowe medale za aktywność i zaangażowanie na rzecz społeczności sybirackiej.

Odznaczeni zostali:

  • Dariusz Wróblewski, Starosta Zielonogórski,
  • Bogusław Zaraza, Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL,
  • Stanisław Szymkowiak, Przewodniczący Zielonogórskiej Rady Seniorów przy Radzie Miasta.

Marszałek Elżbieta Polak wręczyła także dwa listy, będące formą podziękowania za działalność na rzecz Sybiraków. Otrzymali je:

  • Pani Danuta Cygan, Sekretarz Związku Sybiraków Oddział w Zielonej Górze,
  • Pan Marian Szymczak, Przewodniczący Koła Miejskiego Nr 8 Związku Sybiraków Oddział w Zielonej Górze.

W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Studia Piosenki „Rezonans” z Zielonej Góry.

Załączone zdjęcia zostały wykonane przez Pana Krzysztofa Kubasiewicza.