Wybór języka
powrót

Narada Roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze

5 lutego 2019 roku o godz. 11.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyła się narada roczna. Podczas narady podsumowano pracę zielonogórskich policjantów w 2018 roku.

Wśród zaproszonych gości byli Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Helena Michalak, Prezydent Miasta Zielona Góra pan Janusz Kubicki jak również Wicestarosta Zielonogórski pan Tadeusz Pająk, pan Czesław Hołołub Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, a także wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu zielonogórskiego. Na odprawie obecni byli także Prokuratorzy, przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, jednostek wojskowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł. insp. Jarosław Tchorowski, który przedstawił charakterystykę jednostki, przykłady bohaterskich czynów
i sportowych osiągnięć, a także przedsięwzięcia, w które angażowali się zielonogórscy policjanci. Komendant w swoim wystąpieniu podsumował także współpracę z samorządami oraz przedstawił plan obchodów przypadającego w 2019 roku 100-lecia powołania Policji Państwowej.

Miniony rok pracy policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze był czasem kontynuacji przedsięwzięć ukierunkowanych na ograniczenie przestępczości i poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy. Jednym z głównych założeń było ograniczenie dynamiki przestępczości, w tym przede wszystkim w siedmiu podstawowych kategoriach kryminalnych, które są szczególnie uciążliwe dla obywateli, najczęściej ich dotykają, związane są z ich mieniem i to one głównie stanowią o poczuciu bezpieczeństwa. tj.: kradzieży mienia (w tym kradzieży samochodów), włamań, przestępczości rozbójniczej, bójek i pobić czy niszczenia mienia. Ponadto policjanci podjęli wiele przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem pieszych i ograniczeniem zdarzeń z ich udziałem. To na te kategorie Policja zwraca szczególną uwagę i na ich zwalczanie kładzie duży nacisk.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze w 2017 roku zorganizowane zostały 84 imprezy masowe: 42 sportowe (2 sportowe imprezy masowe podwyższonego ryzyka) oraz 42 imprezy  o charakterze kulturalno – rozrywkowym, między innymi w Amfiteatrze i Centrum Rozrywkowo-Sportowym, a także dziewięciodniowe odchody Dni Zielonej Góry zwane „Winobraniem”, które co roku gromadzą kilkudziesięciotysięczne rzesze uczestników podczas wielu imprez organizowanych w czasie tego święta miasta. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników imprez czuwali zielonogórscy policjanci. Dodatkowo  w tym roku po raz kolejny do działań przy zabezpieczeniu Winobrania oddelegowani zostali policjanci – słuchacze kursu podstawowego Szkoły Policji w Katowicach, którzy wsparli zielonogórskich policjantów.  

Jednym z ważniejszych zadań w minionym roku było także eliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących. Wartym podkreślenia jest także fakt, że na terenie powiatu zielonogórskiego policjanci ruchu drogowego od kilku już lat prowadzą działania „Trzeźwy Kierowca”, które spotykają się z coraz większą aprobatą społeczną i dają także wymierne efekty. Coraz rzadziej zdarza się, że policjanci podczas działań zatrzymują kierujących, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu.

Podsumowując osiągnięcia zielonogórskiej jednostki, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze mł. insp. Jarosław Tchorowski podziękował swoim podwładnym za ofiarną pracę i zaangażowanie w służbę, a samorządowcom za wsparcie, także finansowe. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Helena Michalak podziękowała za zaangażowanie z jakim pracują policjanci, aby sprostać oczekiwaniom społecznym. Jednocześnie pogratulowała zielonogórskiemu Komendantowi Miejskiemu wspaniałej i owocnej współpracy z panem Prezydentem Miasta i samorządowcami, którzy zauważają potrzeby Policji i nie pozostają na nie obojętni przekazując środki na unowocześnienie i doposażenie Policji, a także na dodatkowe służby i nagrody dla policjantów.

Na zakończenie wszyscy policjanci i pracownicy odebrali także podziękowania za profesjonalną i skuteczną pracę oraz zaangażowanie w trudną codzienną służbę od Prezydenta Miasta i Wicestarosty Zielonogórskiego.

/materiał i zdjęcia - www.zgora.lubuska.policja.gov.pl