Wybór języka
powrót

LI sesja Rady Powiatu

W czwartek, dnia 18 października 2018 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się ostatnia LI sesja Rady Powiatu.

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołów z poprzednich sesji Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski przedstawił informację o działaniach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, a przewodniczący Edwin Łazicki o swojej aktywności.

Po czym nastąpiło uroczyste wręczenie honorowych wyróżnień „Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego”.

Wyróżnienia otrzymali Pani Teresa Kuna oraz Pan Tomasz Furtak.

Następnie przystąpiono do analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok oraz analiza oświadczeń majątkowych za 2017 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Radni podjęli jednogłośnie uchwały w sprawach:

1) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego,

2) uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”,  

3) zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

4) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

5) zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II  w Zielonej Górze,

6) określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym,

7) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

8) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”;

Reminiscencje z działań Rady i Zarządu Powiatu Zielonogórskiego w latach 2014 – 2018 – zakończenie V kadencji.

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/