Wybór języka
powrót

L sesja Rady Powiatu

W czwartek, dnia 13 września 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się L sesja Rady Powiatu.

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołów z poprzednich sesji Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski przedstawił informację o działaniach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, a przewodniczący Edwin Łazicki o swojej aktywności.

We wnioskach i zapytaniach został poruszony temat SP ZOZ oraz stanu czystości dróg w Sulechowie. Odpowiedzi udzielił Starosta Dariusz Wróblewski, natomiast szczegóły dotyczące pracy Szpitala zostały przybliżone przez Panią Dyrektor Beatę Kucuń.

Następnie odbyła się prezentacja działań Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Skarbnik Powiatu Edyta Dwojak przekazała informację dotyczącą sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r., a mianowicie:

a) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

b) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

c) Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

 

Radni podjęli jednogłośnie uchwały w sprawach:

 

1)      nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego,

2)      nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego,

3)      powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk,

4)      powierzenia Gminie Kargowa zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa,

5)      powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański,

6)      powierzenia Gminie Trzebiechów zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów,

7)      rozpatrzenia skargi Pani …..,

8)      zmiany uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji,

9)      przekazania Gminie Trzebiechów zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 1199F”,

10)    zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

11)    zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”.

 

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/