Wybór języka
powrót

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynowy

Urząd Miejski w Babimoście wraz z Powiatem Zielonogórskim, Lubuską Izba Rolniczą w Zielonej Górze oraz Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze organizuje konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w ramach XX LUBUSKIEGO ŚWIĘTA PLONÓW, które odbędzie się 09 września 2018 r., w Babimoście.

Całość przedsięwzięcia ma na celu kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego charakteru tradycyjnego Święta Plonów, którego symbolem jest bochen chleba i wieniec dożynkowy.

Serdecznie zapraszamy Rady Sołeckie oraz Koła Gospodyń Wiejskich z gmin powiatu zielonogórskiego do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Konkurs to doskonała okazja do zaprezentowania oryginalnej twórczości Kół Gospodyń Wiejskich oraz Rad Sołeckich z terenu Powiatu Zielonogórskiego.

Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Zielonogórskiego   w terminie 02.09.2018 r. od godz. 10.30 do 11.30 na placu przy Sali Wiejskiej w Smolnie Wielkim 106 , a nagrodzone wieńce reprezentowały będą Powiat Zielonogórski w XX LUBUSKIM ŚWIĘCIE PLONÓW – Babimost, 9 września 2018 r.