Wybór języka
powrót

Konkurs na dofinansowanie projektów wspierających osoby młode do 29 roku życia. II runda przyjmowania wniosków dobiega końca.

O dofinansowanie w konkursie ubiegać się mogą:
- publiczne służby zatrudnienia,
- ochotnicze Hufce Pracy,
- agencje zatrudnienia,
- instytucje szkoleniowe,
- instytucje dialogu społecznego,
- instytucje partnerstwa lokalnego.
Udział w projektach jest bezpłatny.

6 marca 2018 r. został ogłoszony konkurs  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin przyjmowania projektów w II rundzie upływa 13 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail efs@wup.zgora.pl.

Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej http://power.wupzielonagora.praca.gov.pl/-/6611577-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybie-konkursowym-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj