Wybór języka
powrót

KOMUNIKAT STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 24.01.2022 r.

Z uwagi na wzrost zachorowań na koronawirusa COVID- 19
Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze i Delegatura w Sulechowie
realizują wszystkie zadania o charakterze publicznym,
w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesanta.

Podstawą obsługi interesantów urzędu jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny, w tym za pośrednictwem platformy e-PUAP. Bezpośrednia obsługa interesantów urzędu jest możliwa tylko
i wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (numery telefonów poniżej), na wyznaczony dzień i godzinę przez pracowników merytorycznych urzędu.

Adresy poczty elektronicznej komórek urzędu oraz adres elektronicznej skrytki podawczej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz Delegatury Starostwa w Sulechowie dostępne są na: https://bip.powiat-zielonogorski.pl/57/Wydzialy/ oraz na https://bip.powiat-zielonogorski.pl/

Wnioski oraz inne dokumenty można przesyłać za pośrednictwem e-PUAP, za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego na adres e-mail lub pocztą tradycyjną/kurierską dostarczaną na adres: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra. Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie.

 

Wydział Komunikacji realizuje zadania również w sposób elektroniczny, do czego Państwa
w obecnej sytuacji bardzo zachęcamy:

Nabycie pojazdu (zakup) zakupionego w kraju należy zgłosić w terminie 30 dni. Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

Zbycie (sprzedaż) pojazdu należy zgłosić w terminie 30 dni. Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

 

Zapraszamy do korzystania z infolinii:

- W sprawach praw jazdy i transportu:            Zielona Góra - 68 45 27 543

            Delegatura Sulechów – 68 45 35 207

 

- W sprawach rejestracji pojazdów:                 Zielona Góra - 68 45 27 502

Delegatura Sulechów – 68 45 35 204

 

- W sprawach związanych z wydziałem Architektury i Budownictwa:

Zielona Góra - 68 452 75 33; 68 452 75 01

Delegatura Sulechów – 68 45 35 214

 

- W sprawach związanych z wydziałem Ochrony Środowiska: 68 452 75 77

 

- W sprawach związanych z wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami :

Zielona Góra - 68 452 75 47, 68 452 75 30; 68 452 75 39

Delegatura Sulechów – 68 45 35 203; 68 45 35 210

 

- Pozostałe sprawy: 68 452 75 75 /   68 452 75 20