Wybór języka
powrót

KOMUNIKAT STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 16.07.2020 r.

Z uwagi na pandemię spowodowaną koronawirusem wprowadzam zmiany
w zakresie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze
oraz Delegaturze w Sulechowie.

Urząd realizuje wszystkie zadania o charakterze publicznym, przy czym podstawą obsługi interesantów urzędu jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny,
w tym za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Bezpośrednia obsługa interesantów urzędu jest możliwa w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu tj. :

1)      Wydział Architektury i Budownictwa

2)      Wydział Ochrony Środowiska

3)      Wydział Geodezji i Gospodarowania Gruntami

4)      Wydział Edukacji i Sportu

5)      Rzecznik Konsumentów

6)      Biuro Obsługi Klienta

7)      Wydział Komunikacji – przy czym bezpośrednia obsługa interesantów Referatu Rejestracji Pojazdów możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (numery telefonów poniżej), na wyznaczony dzień i godzinę przez pracowników referatu.

Adresy poczty elektronicznej komórek urzędu oraz adres elektronicznej skrytki podawczej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz Delegatury Starostwa w Sulechowie dostępne są na: https://bip.powiat-zielonogorski.pl/57/Wydzialy/ oraz na https://bip.powiat-zielonogorski.pl/

Wnioski oraz inne dokumenty można przesyłać za pośrednictwem e-PUAP, za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego na adres e-mail lub pocztą tradycyjną/kurierską dostarczaną na adres: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra. Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty
w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej, pisma można składać w wersji papierowej wrzucając je do wystawionej skrzynki w holu budynku urzędu (obok portierni) przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze oraz w holu Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy pl. Ratuszowym 8. Na pismach wrzucanych do skrzynki proszę podać numer telefonu kontaktowego i/lub adres e-mail.

 

Wydział Komunikacji realizuje zadania również w sposób elektroniczny, do czego Państwa bardzo zachęcamy:

Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to obowiązek zgłoszenia jego nabycia został wydłużony do 180 dni. Termin ten dotyczy pojazdów nabytych od dnia 1 marca 2020 r. Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

Jeśli pojazd został sprzedany, to obowiązek zgłoszenia jego zbycia został wydłużony do 180 dni. Termin ten dotyczy pojazdów zbytych od dnia 1 marca 2020 r. -https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne.

Możliwa jest również internetowa rejestracja pojazdu lub jego wyrejestrowanie poprzez złożenie wniosku elektronicznego o rejestrację/wyrejestrowanie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem https://bip.powiat-zielonogorski.pl/80/e-Urzad/ z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemów Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie:  www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

 

Zapraszamy do korzystania z infolinii:

- W sprawach praw jazdy i transportu:   

Zielona Góra - 68 45 27 543

Delegatura Sulechów – 68 45 35 207

 

- W sprawach rejestracji pojazdów:         

Zielona Góra - 68 45 27 502

Delegatura Sulechów – 68 45 35 204

 

- W sprawach związanych z wydziałem Architektury i Budownictwa:

Zielona Góra - 68 452 75 33; 68 452 75 01

Delegatura Sulechów – 68 45 35 214

 

- W sprawach związanych z wydziałem Ochrony Środowiska: 68 452 75 77

 

- W sprawach związanych z wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami :

Zielona Góra - 68 452 75 47, 68 452 75 30; 68 452 75 39

Delegatura Sulechów – 68 45 35 203; 68 45 35 210

 

- Pozostałe sprawy: 68 452 75 75 / 68 452 75 20