Wybór języka
powrót

Innowacyjny program z zakresu edukacji wojskowej w sulechowskim liceum - realizacja marzeń o żołnierskiej służbie

Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie uczestniczy w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Z całego kraju do programu zakwalifikowało się 50 szkół, a z lubuskiego – 2.

Na realizację programu liceum – za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego otrzymało od MON dotację rządową w wysokości 26 300 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do odbycia zajęć w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Zakupiono m.in. kamizelki taktyczne, busole, hełmy, radiotelefony, makiety broni szkoleniowej. Poza tym Powiat Zielonogórski dodatkowo przeznaczył na program kwotę 6 578,75 zł, co na pewno przyczyni się do uatrakcyjnienia i urozmaicenia zajęć.

Program zakłada 185 godzin lekcyjnych z edukacji wojskowej, obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne (szkolenia i obozy organizowane przy współpracy  z jednostkami wojskowymi) oraz 30 godzin lekcyjnych na samokształcenie z wykorzystaniem platformy e-lerningowej. Po zakończeniu realizacji programu dla wszystkich chętnych planuje się  kilkutygodniowe szkolenie poligonowe, zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy.

W marcu 2018 r. uczestnicy programu oprócz zajęć w 5 Lubuskim Pułku Artylerii, wezmą również udział w zajęciach z musztry w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, w kwietniu odbędą szkolenie strzeleckie, a w maju czeka ich tygodniowy obóz szkoleniowy na poligonie w Toruniu.

Udział w programie zapewnia absolutne pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i  Wojsk Obrony Terytorialnej oraz gwarantuje preferencje przy rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe. Przed kadetami z sulechowskiego liceum duża szansa, ale i wyzwanie, aby szkolenie wypadło jak najlepiej.