Wybór języka
powrót

II sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego VI kadencji

6 grudnia 2018 r.  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 obradowała Rada Powiatu Zielonogórskiego.

        Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz przedstawił informację o działaniach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Informację o działaniach Rady Powiatu złożył także jej przewodniczący. W dalszej części sesji poinformował o nowym zapisie prawnym sposobu składania interpelacji i zapytań.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowań nad uchwałami w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Powiatu Zielonogórskiego, oraz ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu.

Radni ustalili wynagrodzenie dla Starosty Zielonogórskiego oraz podjęli uchwały w sprawie:  ograniczenia działalności leczniczej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie oraz zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

Uchwalono również zmiany w budżecie powiatu na 2018 r. i zmiany w „Strategii Rozwoju  Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022".

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/