Wybór języka
powrót

Dzień Edukacji Narodowej

W poniedziałkowe popołudnie, 15 października 2018 r. w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina pracownicy oświaty, grona pedagogiczne oraz emerytowani nauczyciele ze szkół i placówek z terenu powiatu zielonogórskiego świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Wyrazy uznania i najlepsze życzenia złożyli zebranym Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz ks. kanonik Józef Tomiak. Nad całością uroczystości czuwała Irena Podsiadły, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Tradycyjnie, jak co roku wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół zostali uhonorowani Nagrodą Starosty Zielonogórskiego. Z rąk starosty, któremu towarzyszył Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki  nagrody otrzymali:

Beata Leśniak – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie,
Dagmara Zientek – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie,
Anna Łagoda – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie, 
Jerzy Rozynek – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
Ilona Szymańska – Rogińska - nauczyciel  LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie,
Grażyna Mackiewicz – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
Monika Dziadek – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
Elżbieta Chudzińska – Górna – nauczyciel LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie,
Joanna Reyman – Olejnik – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie,
Marzena Marcinkiewicz – nauczyciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy !

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania wystąpił kwartet smyczkowy -  Quadro, prezentując muzykę klasyczną, filmową i rozrywkową.