Wybór języka
powrót

Działania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie w ramach projektu "100 lat dla Niepodległej"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie podjął się wielu działań w ramach projektu "100 lat dla Niepodległej". Wychowawcy jak i podopieczni mogą być z siebie bardzo dumni! Serdecznie gratulujemy za wkład pracy i realizację.

Podjęte działania:

„Polska od kuchni”- realizacja szeregu działań o charakterze kulinarnym, w tym m.in.: wykonanie tematycznej gazetki ściennej, konkurs kulinarny „Pierogi w kuchni polskiej”, warsztaty kulinarne „Dumni z tego co nasze. Kuchnia polska, staropolska i regionalna.”

 „Jest na mapie mała kropka, ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz…”- zdjęcie w konturze Polski. Wyznaczenie konturu, zebranie uczniów, podopiecznych i pracowników, wypełnienie konturu osobami oraz wykonanie wspólnego zdjęcia.

„Historia hymnu polskiego”- zredagowanie komiksu zawierającego krótką historię „Mazurka Dąbrowskiego”.

„Kocham Cię Polsko!”- szkolny turniej drużynowy, rozwiązywanie zadań z różnych dziedzin wiedzy o naszym kraju (m.in.. historia, geografia, język polski, kultura)

„Wielcy Polacy”- realizacja cyklu zajęć dydaktycznych w oddziałach dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną poświęconych wielkim postaciom polskiej historii.

„Polska moja Ojczyzna”- konkurs plastyczny, wykonanie pracy ukazującej elementy polskości i miłości do Ojczyzny dowolną techniką na nakreślonym konturze Polski.

 „Zatrzymane w kadrze: Polacy z Maryją 100 lat po odzyskaniu niepodległości.”- konkurs fotograficzny. Wykonanie zdjęć o tematyce religijnej. Nawiązanie do obecności Maryi w historii Polski.

 „Historia Polski pędzlem malowana” - wystawa żywych obrazów. Wybranie kilku dzieł malarskich dotyczących ważnych momentów z życia naszego kraju i wykonanie fotografii- żywych obrazów.

„100 kroków dla Niepodległej” – przejście uczniów szkoły podstawowej do Urzędu Miasta z biało-czerwonymi balonami. Liczenie kroków za pomocą krokomierza.

Spotkanie z żołnierzami 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie. Pogadanka, pokaz sprzętu, ćwiczenia praktyczne.

„Pamiętamy…”- opieka nad pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na sulechowskim cmentarzu.

„Urodziny Polski”- przejście ulicami Sulechowa do Urzędu Miasta z biało-czerwonymi balonami, chorągiewkami i tortem. Wspólne odśpiewanie „1000 lat” dla Niepodległej i słodki poczęstunek.

I dodatkowo dziś, dnia 9 listopada  o godzinie 11.11. nastąpi wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” oraz recytacja wierszy o tematyce patriotycznej.