Wybór języka
powrót

COVID-19 Praca urzędu

Szanowni mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego

Pomimo wprowadzenia strefy żółtej na obszarze całej Rzeczypospolitej Polski oraz stref czerwonych w wybranych powiatach i miastach

informujemy iż Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze oraz Delegatura Starostwa Powiatowego w Sulechowie, działają w dotychczasowych godzinach, jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego.

PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZAKRYWANIU NOSA I UST!

Bardzo prosimy w miarę możliwości o osobiste załatwianie w urzędzie jedynie spraw pilnych, natomiast w sprawach, w których wizyta w urzędzie nie jest konieczna, proponujemy kontaktować się drogą telefoniczną i elektroniczną.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy elektronicznie lub telefonicznie.  Działa poczta elektroniczna urzędu oraz poczta tradycyjna.

Adresy poczty elektronicznej komórek urzędu oraz adres elektronicznej skrytki podawczej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz Delegatury Starostwa w Sulechowie dostępne są na: https://bip.powiat-zielonogorski.pl/57/Wydzialy/ oraz na https://bip.powiat-zielonogorski.pl/

Sprawy można przesyłać za pośrednictwem e-PUAP, za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego na adres e-mail lub pocztą tradycyjną/kurierską dostarczaną na adres Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-058 Zielona Góra. Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Wydział Komunikacji:

Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 180 dni. Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd można w późniejszym terminie, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.

Jeśli pojazd został sprzedany, należy zgłosić jego zbycie w ciągu 180 dni -https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, można przesłać tradycyjną pocztą/kurierem.

Odbiór dowodu rejestracyjnego stałego możliwy jest drogą pocztową po wysłaniu lub wrzuceniu do skrzynki podawczej woli przesłania wraz z dołączonym dowodem tymczasowym (jeśli nie było konieczne dostarczenie tablic rejestracyjnych do legalizacji).

Osobisty odbiór dowodu rejestracyjnego możliwy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Rejestracja pojazdów odbywa się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Zapraszamy do korzystania z infolinii:

- W sprawach praw jazdy i transportu: 68 45 27 543

- W sprawach rejestracji pojazdów:

* Starostwo w Zielonej Górze 68 45 27 502 lub 68 45 27 545

* Delegatura w Sulechowie 68 45 35 204 lub 68 45 35 205

- W sprawach związanych z wydziałem Architektury i Budownictwa: 68 452 75 33

- W sprawach związanych z wydziałem Ochrony Środowiska: 68 452 75 77

- W sprawach związanych z wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami : 68 452 75 89, 68 452 75 86

- Pozostałe sprawy: 68 452 75 75 / 68 452 75 20