Wybór języka
powrót

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 5,
65-057 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@powiat-zielonogorski.pl

Godziny pracy urzędu:
w poniedziałek od godz. 7.30 do 16.00,
od wtorku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30,
w piątek od godz. 7.30 do 15.00.

Godziny pracy Referatu wydawania praw jazdy:
w poniedziałek od godz. 7.45 do 15.30,
od wtorku do czwartku w godz.7.45 do 15.00,
w piątek od godz. 7.45 do 14.30.

Godziny pracy Referatu wydawania dowodów rejestracyjnych:
w poniedziałek od godz. 7.45 do 15.15,
od wtorku do czwartku w godz. 7.45 do 14.30,
w piątek od godz. 7.45 do 14.00.

Godziny pracy Kasy Urzędu:
w poniedziałek od godz. 7.45 do 15.15,
od wtorku do czwartku w godz. 7.45 do 14.30,
w piątek od godz. 7.45 do 14.00.
 
Biuro Obsługi Klienta
tel. 68 452 7572, 68 452 7591
 
Sekretariat Starosty
tel. 68 452 7575
 
Sekretariat Wicestarosty
tel. 68 452 7520

Delegatura Starostwa w Sulechowie
ul. Plac Ratuszowy 8,
66-100 Sulechów

Biuro Obsługi Klienta
tel. 68 453 5215

Numery rachunków bankowych Powiatu, na które można dokonywać wpłat:

Opłaty skarbowe na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra:

83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

Opłaty ewidencyjne, komunikacyjne, licencje:

17 1600 1462 1848 5780 8000 0053

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania:
07 1600 1462 1848 5780 8000 0039

Dochody - urząd:
77 1600 1462 1848 5780 8000 0040

PODGiK:

 75 1600 1156 1848 5218 5000 0002

Posiadacz rachunku:
Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5,
65-057 Zielona Góra
NIP: 973-05-88-217
Regon: 970770149