Wybór języka
powrót

DECYZJA o zatwierdzeniu projektu scalenia

DECYZJA o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w gminie Bojadła. Pełna treść decyzji w załączniku