Wybór języka
powrót

Numer rachunku bankowego Powiatu

Numer rachunku bankowego Powiatu, na który można dokonywać wpłat:

50 1600 1156 1848 5780 8000 0001

Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra