Wybór języka
powrót

Numer rachunku bankowego Powiatu

Numery rachunków bankowych Powiatu, na które można dokonywać wpłat:

Organ:
50 1600 1156 1848 5780 8000 0001

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania:
07 1600 1462 1848 5780 8000 0039

Dochody - urząd:
77 1600 1462 1848 5780 8000 0040

Posiadacz rachunku:
Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5,
65-057 Zielona Góra
NIP: 973-05-88-217
Regon: 970770149