Wybór języka
powrót

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku

Adres:
ul. Ogrodowa 9
66–016 Czerwieńsk

tel. 68 327 81 27
e-mail:
sekretariat@lo-czerwiensk.pl
strona www: 
www.lo-czerwiensk.pl

Dyrektor: Marek Olczyk

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie młodzieży służbą mundurową, szkoła kształci w 3 – letnim Liceum Ogólnokształcącym z klasami:

  • wojskową, z rozszerzoną geografią i wiedzą o społeczeństwie oraz ze zwiększoną ilością przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego, a także z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na terenie jednostki wojskowej, a także biorą udział w obozach wojskowych, gdzie w warunkach polowych odbywają szkolenie wojskowe. Nauka w tej klasie stwarza znakomite warunki przygotowania zawodowego przyszłych absolwentów i jednocześnie kandydatów do wyższych szkół dla służb mundurowych.
  • policyjną, której program nauczania uzupełniony jest o przedmioty z zakresu kształcenia policyjnego - edukacja policyjno-prawna,
  • strażacką, której program nauczania uzupełniony jest o przedmioty z zakresu kształcenia pożarniczego - edukacja pożarnicza.

Absolwenci liceum otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie specjalistycznego szkolenia. Mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych cywilnych lub mundurowych oraz szkołach policealnych.

Szkoła posiada gabinety dobrze wyposażone w sprzęt techno dydaktyczny, w tym pracownie informatyczne, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz dobrze wyposażone w sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe.

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
II Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku (dla dorosłych)
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie i filia w Zielonej Górze
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie