Wybór języka
powrót

Mamy wspólny magazyn na potrzeby zarządzania kryzysowego!

W piątek, 20 października br., w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Staży Pożarnej w Zielonej Górze podpisano porozumienie w sprawie uruchomienia wspólnego magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

 

 

 

 

Po tegorocznych gradobiciach, ulewnych deszczach i huraganie oraz związanymi z wystąpieniem tych zjawisk szkodami ustalono, iż niezbędne jest stworzenie solidarnego magazynu, nad którym stałą pieczę oraz zarząd nad zdeponowanym tam sprzętem, sprawować będzie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, by w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej móc natychmiast wykorzystać zasoby magazynu do ochrony mieszkańców powiatu zielonogórskiego i ich dobytku.

Na dzisiejszej uroczystości, w której udział wzięli przedstawiciele stron porozumienia: Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski, Waldemar Kotlarski Wicestarosta, Dariusz Mach Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, Izabella Staszak Wójt Trzebiechowa, Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska, Paweł Mierzwiak Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, Bernard Radny Burmistrz Babimostu, Jerzy Fabiś Burmistrz Kargowej, Ignacy Odważny Burmistrz Sulechowa, Grzegorz Doszel Wójt Bojadeł, Robert Sidoruk Wójt Zaboru, nie ukrywano zadowolenia z podjętej decyzji i dumy, z faktu umiejętności wspólnego działania włodarzy powiatu i gmin oraz Komendy Miejskiej PSP dla dobra mieszkańców powiatu zielonogórskiego.

Uroczystości towarzyszył pokaz sprzętu i materiałów zakupionych do nowoutworzonego wspólnego magazynu, który będzie mieścił się JRG nr 2 PSP w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 42. Wyposażenie magazynu stanowić będą plandeki o różnych wymiarach, liny do mocowania plandek, kontrłaty do mocowania plandek, gwoździarki z zapasowymi akumulatorami, pompy szlamowe o napędzie elektrycznym i napędzie spalinowym oraz worki do zabezpieczeń obiektów przed zalaniem.

Po podpisaniu porozumień odbyło się ponadto posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono procedury podjęte po zdarzeniu pogodowym tzn. po przejściu niszczycielskiego orkanu Ksawery w dniu 5 października 2017 r. oraz wyciągnięto wnioski na przyszłość, w celu poprawienia niedociągnięć, jakie wystąpiły w trakcie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Relacje medialne:

http://www.zachod.pl/radio-zachod/samorzady-razem-przeciw-zywiolom/

https://gorzow.tvp.pl/34475568/gminy-podpisaly-porozumienie-na-solidarny-magazyn